facebooktwittermail d

Veckans läsare har skog på hjärnan

Veckans ATL-läsare bygger och säljer 600 jakttorn om året av svenskt virke, och har enligt egen utsago ”skog på hjärnan”, en obotlig men inte livshotande sjukdom.