facebooktwittermail d

Växttillskott kan ersätta antibiotika

Lingon och ramslök förbättrar tarmhälsan hos smågrisar enligt danska försök. I framtiden hoppas forskarna att växtsubstanser ska ersätta antibiotikan i grisuppfödningen.

Det är forskare vid Århus Universitet som i ett pilotförsök med 16 grisar undersökt hur tarmhälsan förändrades när grisarna fick fodret uppblandat med tre procent ramslök och tre procent lingon. Hypotesen var att växterna innehöll substanser som hämmar colibakterier, den vanligaste orsaken till avvänjningsdiarré.

Försöket gjordes med fem veckor gamla smågrisar; avvanda sedan en vecka; och pågick under två veckor. Hälften av grisarna fick vanligt foder, hälften fick foder med tillsats av lingon och ramslök.

Snabb förbättring

Resultaten är lovande.

– Vi tog gödselprover tre gånger under försökets gång. När försöket avslutades tog vi också prov på tunntarm, blindtarm och tjocktarm. Redan efter första veckan hade colibakterierna hämmats markant. Effekten var tydlig i alla prover, säger Martin Jensen, senior forskare vid Århus Universitet till Landbrugsavisen.

Resultaten stämmer väl överens med tidigare laboratorieförsök. Ramslök innehåller ämnet allicin, som motverkar colibakteriernas tillväxt. Hos lingonen skapar innehållet av organiska syror en sur miljö i mag-tarmkanalen och då trivs colibakterierna sämre.

Försök i större skala

Forskarna analyserade också hur de nyttiga mjölksyrabakterierna i tarmen påverkades. Här fanns det ingen skillnad mellan kontrollgruppen och lingon/ramslöksgrisarna. Inte heller konstaterades det någon skillnad i näringsupptaget mellan grupperna.

– Växter har en stor potential som alternativ till antibiotika. Nu vill vi göra en större vetenskaplig studie som dokumenterar effekten och tydliggör hur grisproduktionen i framtiden kan använda kunskapen för att sänka antibiotikaförbrukningen, säger Martin Jensen.

LÄS OCKSÅ: Danska protester mot svenska grisregler

LÄS OCKSÅ: Gotländska grönsaker når nya höjder

PREMIUM: Ljus i tunneln även för odlare som inte ställer om