facebooktwittermail d

Växtskyddsmedel för potatis förbjuds

Kemikalieinspektionen inför försäljningsförbud för växtskyddsmedel som innehåller cyazofamid som används vid potatisodling. Enligt myndigheten finns det risk för att hälsofarliga och cancerframkallande ämnen bildas i dricksvattnet.