facebooktwittermail

Varnar för skadegörare i kål

Många skadegörare är på gång i kålodlingarna just nu. Kålflugor och fyrtandade rapsvivlar är två sorters insekter som kan göra skada.

En kålfluga sitter på ett blad.
Växtskyddscentralen hittar många kålflugor i sina fällor just nu. (Arkivbild) FOTO: TOMASZ KLEJDYSZ

Växtskyddscentralen hittar fler ägg från kålflugor i sina fällor just nu än de gjort de senaste fyra åren vid den här tidpunkten. Förekomsten av ägg är i vecka 30 störst i Skåne och därefter Östergötland och Västergötland.

– Det var rätt så anmärkningsvärt. Så många ägg som hittats på ett och samma ställe har vi nog aldrig varit med om, säger Stina Andersson, hortorådgivare på HIR Skåne, Hushållningssällskapet.

Larverna väntas i nästa vecka. De kan orsaka stora skador och angriper främst rötter men gör även skada inne i kålhuvuden. Det är andra generationen kålflugor som är på gång nu.

– Nu när det har varit torrt och varmt har kålflugan en benägenhet att lägga äggen uppe på plantan. Då finns risk att larven kryper in i huvudet och gör skada där. Det är väl det man är rädd för när det varit så mycket ägg.

Kålflugan angriper även raps och möjligtvis skulle en tredje genration kålflugor kunna påverka rapsen som sås i höst.

Det finns inga godkända preparat med effekt på kålflugor.

Överraskande skador av rapsvivlar

I kålodlingarna har man även stött på rapsflugor, kålbladssteklar, kålmjöllus, kålbladlöss och fyrtandade rapsvivlar. De senare brukar inte göra skada även om de finns i fält, men det har de gjort i år.

– När viveln har lagt ägg har larven gått in i huvudet och gjort skada i huvudkål, framför allt i spetskål, salladskål och sommarkål. Det har varit ett överraskningsmoment, även i Danmark och andra länder runtom, att den har gjort skada. Eftersom den inte har varit något problem tidigare har man inte bekämpat den. Det kan vara så att rapsvivlarna har blivit fler på grund av det och att gynnsamma höstar gett dem möjlighet att äta upp sig inför övervintringen, säger Stina.

Det finns preparat att bekämpa fyrtandade rapsvivlar med, men de har inte alltid full effekt.

Kålbladmögel förekommer

Även kålmal, både i form av vuxna, ägg, larver och puppa, syns i fält men inflygningen har än så länge inte alls varit så stor som de senaste två åren.

Sedan förra veckan har vita fjärilar ökat, enligt Växtskyddscentralen. Kålbladmögel förekommer i vissa fält och verkar också ha ökat sedan förra veckan. I vissa fält finns misstänkt bakterieröta. Prov har skickats för analys för att fastställa vad det rör sig om.