facebooktwittermail d

Växthusnäringen drabbas hårt av höga elpriser

De höga energipriserna drabbar växthusnäringen hårt. LRF Trädgård varnar nu för ett läge där produktionen inte längre är lönsam.