facebooktwittermail d

Tom Forsman: ”Växthusen i Finland släcker ner”

I november kastas den sista omgången plantor ut och halva personalstyrkan om 50 personer permitteras, skriver Tom Forsman i en krönika.

Växthus.
Det är sällan helt mörkt i finländska Närpes. Men i vinter blir det mörkare än vanligt. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

När man tittar på kartor över så kallade ljusföroreningar kan man notera en märklig detalj. På den finländska västkusten i Österbotten tycks det, att döma av ljusmängden, ligga en stad i storlek med Helsingfors och Stockholm.

Staden heter Närpes, har knappt 10 000 invånare och består övervägande av landsbygd. Förklaringen är ortens många och stora växthus som bedriver odling året runt, med belysning under vinterhalvåret.

Det är sällan helt mörkt i Närpes. Men i vinter blir det mörkare än vanligt.

Liksom i Sverige och andra delar av Europa väljer många odlare här att pausa odlingen på grund av elpriserna. Producentorganisationen ÖSP har beräknat att hälften av växthusen kommer att stå mörka i vinter, och talar om branschens största kris någonsin.

Nationellt beräknas tomatproduktionen minska med hälften i vinter, och gurkodlingen med 10-20 procent. Merparten av Finlands tomater och gurkor odlas just i Närpes.

Bland de som pausar finns Finlands enskilt största tomatodlare, som producerar omkring 7,5 miljoner kilogram tomater per år plus paprika på en yta om närmare 9 hektar.

Lamporna brukar tändas i företagets anläggningar den 1 september och lysa till slutet av april. Om alla högtrycksnatriumlampor är på, förbrukar de ungefär lika mycket på ett dygn som en eluppvärmd villa gör av med på tio år.

Med nuvarande elpriser går det inte ihop, konstaterar företagets vd i tidningen Vasabladet. I november kastas den sista omgången plantor ut, och halva personalstyrkan om 50 personer permitteras.

Det här är illa nog för företagarna själva. Det är inte bara vinterhalvåret som blir olönsamt. Näringen fruktar också överproduktion till sommaren när odlingen kommer igång igen. Det här beror på att året runt-odlarna brukar tajma sin produktion så att marknaden inte ska bli mättad när sommarodlarnas grönsaker kommer ut i handeln.

Trots det brukar det bli ett visst överutbud på somrarna under normala år. Följden är naturligtvis usla priser. Och sommaren 2023 kan det alltså bli värre än vanligt om samtliga odlare kommer ut med sina skördar samtidigt.

Situationen är inte heller bra för Närpes, en ort där växthusnäringen har stor betydelse, vilket ATL skrivit om tidigare. Flera hundra arbetstagare kan komma att bli permitterade. Kring växthusnäringen finns även en hel lokal infrastruktur i form av företag som också drabbas. Det här är oundvikliga risker på orter där näringslivet domineras av ett fåtal branscher.

Vad kan göras? Knappast mycket. Finländskt lantbruk får i år en extra stödpott på grund av kostnadsökningarna. Inom andra sektorer har det funnits ett visst missnöje med att växthusodlarna fick en jämförelsevis stor summa. Men den räcker uppenbarligen inte till.

De många stora företagen i branschen har inte bara stor omsättning utan också höga kostnader, och i många fall stora lån som ska avbetalas. Många odlare har redan gått över till led-belysning, vilket torde vara en betydande fördel i detta läge, men oklart om det heller räcker.

Förhoppningsvis klarar företagen ändå det här bakslaget, naturligtvis något beroende på hur läget i omvärlden utvecklar sig. Växthusnäringen är en framtidsbransch i Finland, bedömer åtminstone branschorganisationen Handelsträdgårdsförbundet (Landsbygdens Folk, 7 oktober): Det är en odling som inte påverkas av väder i ett föränderligt klimat.

Näringens eget kolavtryck har halverats sedan 2004. Vattenavtrycket är marginellt jämfört exempelvis med tomatodling i Spanien. Och ingen annanstans i världen växer lika många gurkor per kvadratmeter.

Men som det visat sig finns det en riskfaktor som branschen inte kan gardera sig mot: Politik – vare sig den utspelas i Helsingfors, Bryssel eller Moskva.

Tom Forsman

Tom Forsman är jordbruksreporter på Vasabladet.

Läs mer:

Höga elpriser får tomatjätte att ställa in odling

”Stadsodling är inte lösningen”