facebooktwittermail d

Växtförädling ska ge nya svenska ärtsorter

Satsning på växtförädling av ärter ska ge nya sorter som smakar bättre och är lättare att odla i ett föränderligt klimat.