facebooktwittermail d

Farligaste växterna för kor

Det är ovanligt med förgiftningsfall hos kor men det kan vara förödande om det inträffar. Karin Persson Waller från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, delar med sig av de viktigaste råden till nötbönder som oroar sig över giftiga växter i kohagen.

På ängen finns många giftiga växter som nötkreatur bör se upp för.
På ängen finns många giftiga växter som nötkreatur bör se upp för. FOTO: MOSTPHOTOS

Visst är det en fröjd att se korna beta på ängarna, men vad man måste komma ihåg som nötbonde är att det finns vissa växter som kan vara farliga. Visserligen är det ovanligt med förgiftningsfall på bete, eftersom de giftiga växterna oftast smakar illa för kor. Men under omständigheter då det råder exempelvis foderbrist kan korna välja att äta växter som de vanligen ratar.

Statsveterinär Karin Persson Waller på avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor på SVA listar växter man ska hålla extra utkik efter, och vad man kan göra för att minska risken att korna får i sig dem.

Farliga växter:

• Sprängört och idegran är giftigast för kor. Det krävs bara ett litet intag av någon av de båda växterna, därefter sker allting snabbt och leder ofta till dödsfall. Sprängörten trivs i fuktiga miljöer som dyiga och leriga stränder eller intill vattendrag. Idegran är däremot sällsynt i det vilda och används främst som prydnadsväxt i trädgårdar. Håll utkik så att de inte av misstag hamnar i hagen.

Sprängörten trivs i fuktiga miljöer som dyiga och leriga stränder eller intill vattendrag.
Sprängörten trivs i fuktiga miljöer som dyiga och leriga stränder eller intill vattendrag. FOTO: MOSTPHOTOS

• Det finns även andra växter som kor bör se upp för. De är inte lika giftiga och symtomen beror på mängden kon ätit. Dessa växter är: smörblomma, stånds, lupiner, svinmålla och fräkenväxter.

• Kor bör även undvika ek. Vanligast är att förgiftningen sker på hösten om korna äter ekollon. Viktigt att komma ihåg är att de omogna ekollonen är giftigast.

Ek och ekollon bör undvikas av kor.
Ek och ekollon bör undvikas av kor. FOTO: MOSTPHOTOS

Åtgärder att ta till:

• Inspektera betet på regelbunden basis och försök ta bort giftiga växter. Om det inte går så kan du stängsla bort vissa områden. Vid betesbrist: se till att tillskottsutfodra eller flytta djuren i ett tidigt skede till en ny hage. Den som bor nära ett mindre samhälle eller en stad kan även sätta upp skyltar om att trädgårdsavfall inte får slängas på betet.

• Om nötkreaturen drabbas av misstänkt förgiftning och till exempel beter sig konstigt, dreglar, krampar eller har blodig avföring: kontakta veterinär.

Slutligen får man komma ihåg att det inte behöver vara giftiga växter som ligger bakom ett dödsfall, det kan även röra sig om sjukdomar.

Den här artikeln publicerades första gången i maj i år.

Lista på de giftigaste växterna för nötkreatur (i bokstavsordning):

Källa: SVA

Ek och ekollon

Fräkenväxter

Idegran

Lupin

Smörblomma

Sprängört

Stånds

Svinmålla