facebooktwittermail

Växter kan göra skadedjur till kannibaler

En forskargrupp i USA har upptäckt att växternas försvarsmekanismer mot skadeinsekter kan göra växtens egna blad mindre aptitliga, men också få skadedjuren att börja äta upp varandra.

En amerikansk forskargrupp har visat att tomatplantor kan aktivera ett skydd som får skadedjur att börja äta varandra i stället för att skada plantorna.
En amerikansk forskargrupp har visat att tomatplantor kan aktivera ett skydd som får skadedjur att börja äta varandra i stället för att skada plantorna. FOTO: MARIUSZ KALDON/MOSTPHOTOS

Skadedjur som angriper växter kan ofta attackera varandra om de växter de normalt vill äta är av dålig kvalitet eller tar slut. Forskare känner också till att vissa växter kan påverka de skadedjur som angriper dem och få dem att vända sig mot andra arter. Men hittills har det varit oklart om växter direkt kan orsaka kannibalism hos de skadedjur som angriper dem, skriver tidskriften Nature.

Studerade tomatplantor

Biologen John Orrock och en forskargrupp vid universitetet i Wisconsin i USA har gjort ett försök där de studerat tomatplantors försvarsmekanismer. Forskarna har sprejat tomatplantor med en kemisk substans som växterna själva avger för att varna varandra för skadedjur. När tomatplantan utsätts för den kemiska substansen reagerar den med att producera toxiner som gör växten mindre aptitlig för skadegörarna.

Sedan har forskarna låtit larver av fjärilsarten smalvingat lövfly attackera plantorna. Efter åtta dagar kunde forskarna se att plantor som fått en kraftigare dusch av den kemiska substansen hade förlorat mindre biomassa jämfört med kontrollplantorna och de plantor som fått en svagare dusch.

Manipulera larverna

Nästa steg var att se om tomatplantorna kunde manipulera larverna till kannibalism. Forskarna duschade tomatplantorna med den kemiska substansen och matade enskilda larver, som hölls i lådor där det fanns ett antal redan döda larver, med bladen.

Efter två dagar kunde forskarna se att de larver som fått blad från behandlade plantor hade börjat att äta av de döda larverna tidigare och även ätit mer av dem, än de larver som fått blad från obehandlade plantor.

Tidpunkt för kannibalism avgörande

Larver kommer förr eller senare att börja äta varandra, särskilt om de är många och tillgången på växtföda är dålig. Men tidpunkten för när larverna övergår till kannibalism kan vara avgörande för hur allvarliga skadeangreppen blir.

– Om plantor kan påverka skadedjuren att börja äta varandra tidigare, lämnas en större del av plantan orörd, säger John Orrock till tidskriften Nature.

Men det är inte självklart att växterna aktiverar sitt skydd eftersom det är väldigt kostsamt för plantan.

– Det är möjligt att växterna sätter en nivå när de anser att angreppet är så allvarligt att de aktiverar sina försvar, säger Orrock.

”Inspirerande resultat”

Velemir Ninkovic forskar på integrerat växtskydd med fokus på skadegörare inom lantbruket, vid SLU. Han har bland annat studerat hur växter kommunicerar med varandra genom olika kemiska signaler. Han tycker att den amerikanska studien är intressant.

– Jag har inte sett någon studie på det här förut som visar att applicering av signalsubstanser leder till kannibalism hos larver och det är fantastiskt ur vetenskaplig synvinkel att den amerikanska forskargruppen har fått fram de här resultaten. Det är inspirerande och det här är något som jag gärna vill följa upp eftersom jag forskat på liknande områden, säger han.

Lång väg kvar

Men Velemir Ninkovic tror att det är en lång väg kvar innan metoden kan användas inom jordbruket.

– Steget från forskning till tillämpning är långt. Jag tror att den här metoden kan minska skador på växter om den appliceras rätt. Men det är svårt, substansen är flyktig och om man ska spruta den ska det ske vid rätt tillfälle. Man kanske också måste göra det flera gånger eftersom effekten verkar vara ganska kortvarig. Forskarna behöver också utreda hur växtens tillväxt påverkas. Lantbrukare är intresserade av hög avkastning på sina grödor. Det kan vara så att den här metoden visserligen minskar skadegörarna men inte ger högre avkastning. Det kan till och med vara så att växten blir stressad av att sprutas med höga doser av den kemiska substansen.

Tror på metodens potential

Han tror dock att metoden har potential.

– Jag tror att det är rätt väg av forskningen att gå och ett bra sätt att minska användningen av andra pesticider. Här har man i stället hittat ett sätt som effektivt aktiverar växtens eget inducerat försvar och som kan leda till att minska effekterna av skadedjuren, säger Velemir Ninkovic.

LÄS MER: Spindlar håller skadeinsekter i schack

LÄS OCKSÅ: Växter talar med varandra

LÄS OCKSÅ: Indirekt växtresistens vägen framåt