facebooktwittermail d

Växelkursen för direktstöden fastställda

Sverige får 9,4083 kronor för varje euro i stöd.

I dag har den växelkurs som ska gälla för EU:s stöd utanför eurozonen fastställts officiellt.

För Sverige betyder det en kurs på 9,4083 kronor per euro.

Växelkursen påverkar direktstöden, det vill säga gårdsstödet, förgröningsstödet, nötkreaturstödet och stödet till unga lantbrukare. Förra årets kurs var 9,1465. Det var i sin tur drygt 5 procent högre än året innan då det var 8,66 kronor. 

Miljöersättningarna, kompensationsstödet och det nationella stödet är från början satt i svenska kronor och påverkas därför inte av kursen mot euron.