facebooktwittermail

Växande behov av bönder som vill odla specialgrödor

I år har Nordisk Råvara sett den största ökningen av anslutna kontraktsodlare av specialgrödor sedan företaget startade, och fler behövs.

Sötlupin.
Sötlupin. FOTO: HANS DAHLGREN

Intresset för baljväxter för både livsmedel och foder ökar. Den svenska produktionen är dock inte stor. Enligt Jordbruksverkets preliminära statistik odlades baljväxter på 1,9 procent av den odlade åkermarken förra året. Foder och livsmedelsgrödor inräknade.

Nordisk Råvara har de senaste fem åren satsat på specialgrödor för humankonsumtion. Det handlar i dag främst om olika baljväxter som bönor och linser. Flera av sorterna, exempelvis Gråärt, Gotlandslins och Rättviksärt, är grödor som odlats under lång tid men som fallit lite i glömska eller konkurrerats ut i jakten på allt billigare mat.

Svenskodlade alternativ

Sedan 2016 har bolaget knutit till sig kontraktsodlare som vill odla grödor med syfte att minska miljöbelastningen och förse marknaden med svenskodlade alternativ till råvaror som annars ofta importeras. I dag har man ett 20-tal odlare men behöver fler.

– Det behöver vi ständigt. Vi utvecklar vårt odlarnätverk hela tiden. I år har vi vår största ökning av odlarnätverket hittills, säger Tomas Erlandsson, en av grundarna till Nordisk Råvara.