facebooktwittermail d

Rekordstord utdelning föreslås i Växa

Växa hade ett bra år och gick med nästan 15 miljoner kronor i vinst 2020. Merparten ska betalas ut till ägarna: mjölk- och köttbönder.