facebooktwittermail d

Vattenuttag på djurgårdar ifrågasätts

Att djurgårdar ska få fortsätta använda den egna brunnen för att vattna djuren utan tillstånd är inte självklart. Konkurrensen om vattnet i samhället har öppnat upp en diskussion om lantbrukarnas husbehovsförbrukning.