facebooktwittermail d

Vattennivåerna på Gotland väntas sjunka ännu mer

De låga grundvattennivåerna på Gotland ligger kvar trots den senaste tidens regn. De regnmängder som hittills fallit har gynnat jordbruket och växtligheten tillfälligt, men har inte fyllt på grundvattennivåerna enligt länsstyrelsen på Gotland.

Torr jord.
Torr jord. FOTO: HANS DAHLGREN

De senaste mätresultaten gjordes i Roma den 15 juni och visar att grundvattennivåerna fortfarande är mycket under det normala. Länsstyrelsen rekommenderar därför att de med enskild brunn fortsätter att vara återhållsamma med vattenförbrukningen.

Lägre nivåer väntas

Det regn som kom i torsdags gav bara tillfällig lindring. Enligt Sveriges geologiska undersökning SGU väntas ännu lägre vattennivåer under sommaren och i början av hösten. Den lägsta nivån förväntas nås i september och någon större förbättring brukar inte ske förrän under senhösten enligt länsstyrelsen.

Generellt förbud

Just nu råder ett generellt bevattningsförbud enbart dem som är anslutna till det kommunala nätet. Men eftersom alla tar sitt vatten från samma grundvattenresurser rekommenderar länsstyrelsen att även de med enskild brunn är försiktiga med allt för stora vattenuttag.

Nästa mätning

Under sommaren kommer länsstyrelsen på Gotland att redovisa grundvattennivåerna två gånger i månaden vid Isums nära Roma. Nästa mätning sker den första juli.

I fredagens tidning av ATL kan du läsa mer om situationen för gotländska lantbrukare.