facebooktwittermail d

Vattenbrist skapar behov av ny rådgivning

Nu finns för första gången i Sverige ett förslag på särskilt åtgärdsprogram mot torka och vattenbrist. Programmet gäller Södra Östersjöns vattendistrikt. Där listas åtgärder som behövs för att minska negativa effekter.