facebooktwittermail d

Vattenfall: Ny sträckning innebär mindre påverkan

Vattenfall anser sig ha försökt tillmötesgå markägares synpunkter, genom att ändra kraftledningens sträckning.