facebooktwittermail

Vattenfall: Ny sträckning innebär mindre påverkan

Vattenfall anser sig ha försökt tillmötesgå markägares synpunkter, genom att ändra kraftledningens sträckning.

Genom Södermanland planeras för nya 130-kilovoltsledningar. Fotomontage.
Genom Södermanland planeras för nya 130-kilovoltsledningar. Fotomontage. FOTO: VATTENFALL ELDISTRIBUTION

Efter protester korrigerades sträckningen för kraftledningen mellan Oxelösund och Hedenlunda. Kritiken från markägare kvarstår, men Vattenfall menar att det nya förslaget orsakar mindre ingrepp i landskapet.