facebooktwittermail d

Vattenfall höjer nätavgift – igen

Vattenfall höjer sin elnätsavgift med elva procent nästa år. 870 000 privat- och företagskunder berörs.

Anledningen till höjningen är att Vattenfall vill kunna öka investeringstakten och förbättra elnätet. Bolaget uppger att de underskattat investeringsbehoven i elnäten, framför allt i norra Sverige.

Även i södra Sverige behövs stora investeringar göras, enligt Vattenfall. De regionala skillnaderna är stora, vilket behöver förändras.

750 000 elnätskunder i nätområde Syd och 120 i nätområde Nord omfattas.

För en villakund motsvarar den genomsnittliga höjningen cirka 70 kronor per månad. För företagskunder varierar höjningen beroende på elanvändningen.

Så sent som i maj i år höjde Vattenfall elnätsavgifterna. Sedan 2010 har Vattenfall Eldistribution höjt avgiften med 32 procent, enligt TT.