facebooktwittermail d

Vattenfall ger bättre kompensation

Vattenfall ger sina kunder bättre kompensation vid elavbrott från och med 1 januari 2016.

Kunder som drabbas av elavbrott längre än fyra timmar ersätts automatiskt med 500 kronor. Tidigare har kompensationen legat på 300 kronor efter sex timmar.

Förbättringen införs enligt Vattenfall för att man vill kompensera de värst drabbade kunderna.

Många gånger är det kunder i glest befolkade områden i norra Sverige som drabbas av längre elavbrott.

En lagstadgad ersättning utgår till kunder som haft avbrott mer än 12 timmar.

Nästan alla drabbade

Nästan samtliga Vattenfalls kunder i norra Sverige, 93 procent, drabbades förra året av elavbrott. I söder var samma siffra 68 procent, enligt TT. 

– Vi får helt enkelt konstatera att vi har underskattat investeringsbehovet i norr. Vi ser en kontinuerlig försämring i statistiken, säger Eva Vitell, chef för kund och marknad på Vattenfall eldistribution till TT.