facebooktwittermail d

Våtmarksgräs blir biogas till Örebrobussar

Vid sjön Tysslingens stränder i Örebro pågår ett projekt med målet att bedriva slåtter av våtmarksgräs som blir råvara för biogasproduktion.

Projektet drivs tillsammans med lokala lantbrukare, Örebro kommun, länsstyrelsen i Örebro län och Världsnaturfonden, och miljövinsterna ses som stora, enligt ett pressmeddelande.

Strandängarna vid fågelsjön Tysslingen betas i dag av nötkreatur. I projektet kompletteras de nu med slåtter som gynnar artrikedomen och förbättrar vattenkvalitén.
Kvävetillförseln till vattendragen minskar dessutom med slåtter av våtmarksgräs.

Under onsdagen kördes de första leveranserna av gräs till SBI:s anläggning. Efter att ha rötats i Swedish Biogas International, SBI:s, biogasanläggning ska de användas som miljövänligt bränsle i Örebros kommuns bussar.
Och resprodukten från biogasanläggningen? Ja, den blir biogödsel på åkrarna. ATL.nu