facebooktwittermail

Våtmarker mot översvämningar

Fler våtmarker kan vara lösningen för att få bukt med översvämningarna på skånska Söderslätt som drabbar lantbrukare hårt.

Markägare, kommun och myndigheter letar efter lösningar på problemet och i området är bristen på miljöer som håller kvar vatten i landskapet stor, uppger Trelleborgs Allehanda.

Ett förslag är att anlägga fler våtmarker.
- Det räcker inte bara att markavvattna. Man måste fördröja vattnet också. Det påverkar positivt både när det gäller torka och vid översvämningar, Lukas Österling som arbetar med restaurering av vattendrag på länsstyrelsen i Skåne till TA.

De avvattningssystem som finns i markerna i dag är inte anpassade för dagens förhållande och problemen är stora för lantbrukarna i bygden.

Till TA säger Gert-Olof Hemmesåker, lantbrukare och ordförande i LRF Hemmesdynge att kunskapen är dålig kring avvattning.
- Det är våra farföräldrar som har jobbat med det och lagt ner rören. Sedan har det lite fallit i glömska. Nu vattnar vi av mycket mer än det är beräknat till. Det blir väldigt stora ytor till sist, säger han.

Statligt stöd finns att få för markägare som vill anlägga våtmark. Jordbruksverket och Naturvårdsingenjörerna AB har fått i uppdrag av Trelleborgs kommun att inventera alla handlingar som har med dagvatten och avvattning och utdikning att göra och ta fram ett förslag. ATL.nu