facebooktwittermail d

Vätgasdrivet el-kraftverk kommer till Sverige

För lantbrukare som skissar på vätgaslösningar kommer nu ett nytt vätgasdrivet 
el-kraftverk till Sverige. I veckans maskinsvep går vi också igenom nya lösningar för transport av vätgas, och mycket annat.