facebooktwittermail

Västra Götaland avstår lodjursjakt

Det blir ingen licensjakt på lodjur i Västra Götaland.

Detta efter att länsstyrelserna fördelat de 30 lodjur som Naturvårdsverket tilldelat det mellersta förvaltningsområdet.
5 lodjur har avsatts för eventuella skyddsjakter och 25 till licensjakt. Fördelningen har gjorts på grunder av de senaste årens inventeringar, skriver länsstyrelsen i Västra Götaland på sin hemsida.

För Västra Götaland länet blir det alltså ingenting. För att licensjakt på lodjur ska vara motiverad krävs att det i länet finns en miniminivå på 30 lofamiljer, något man inte nått upp till.
Beslut om skyddsjakt kan dock fortfarande tas. ATL.nu