facebooktwittermail d

Flerartsförvaltning ska få stopp på viltskador i skog och mark

Skaftekulla

Höga klövviltspopulationer förstör skördar och orsakar stora skador på skog. 

Så ser det ut för många jord- och skogsbrukare i trakterna kring Västervik, som i ett försök att minska problemet har infört flerartsförvaltning.