facebooktwittermail

Sök investeringsstöd – men ta in offerter i god tid

Att söka investeringsstöd kan kännas krångligt. Men det kan vara värt ansträngningen då det ofta ger en positiv inverkan på företagets lönsamhet, skriver ATL:s ekonomicoach Anna Törnfelt.

Hej!

Jag och min fru har tänkt bygga en ungdjurslagård i anslutning till vårt nya mjölkkostall och undrar vad vi ska tänka på när det gäller underlag för en investeringsstödsansökan? Vi har hört att länsstyrelsen begär in många underlag för ansökan. Vi har tänkt anlita en byggfirma samt köpa en färdig hall som djurstall. Visst markarbete kan vi göra själva.

Micke och Annelie

Helt riktigt att det är en hel del underlag som ska in i samband med en investeringsstödsansökan. Dessutom har kraven ökat från och med den 15 juli då Jordbruksverket infört nya handläggningsrutiner för ansökan om landsbygdsstöd. Dessa rutiner medför att man ska kunna styrka underlag för kostnaderna för investeringen mer exakt vid länsstyrelsens handläggning och att det måste finnas underlag på en större del av kostnaderna för investeringen. De nya rutinerna gäller samtliga stöd- och utbetalningsärenden som inte var beslutade innan den 15 juli, oavsett om kontroller har gjorts enligt tidigare rutiner. Offerter på den investering man ska göra är A och O. 

Mitt tips är att börja att ta in offerter, anbud eller prisuppgifter på investeringens kostnader i god tid. Många leverantörer har många beställningar och har svårt att hinna ge prisuppgifter så det kan ta tid att få tag på det underlag som behövs för ansökan. Pandemins påverkan på råvarupriser har inte gjort det hela enklare, leverantörerna har svårt att få fram både pris och material.

Det finns en möjlighet till enklare ansökan och det är att använda sig av de schabloner som Jordbruksverket tagit fram som kallas för enhetskostnader. Då behöver man inte ta in offerter men utifrån ritningen för stallet anger man ytan och på det sättet får fram vilken kostnad man kan bygga för. Detta förfarande förutsätter att Ni bygger en helt fristående byggnad som inte hänger ihop med befintliga. Schablonkostnader finns framtaget för mjölkkor, ungdjur, dikor, grisar och slaktkyckling.

I ert fall så beror det alltså på om ni bygger ihop ungdjursstallet med mjölklagården eller om det är en fristående byggnad. Är det en tillbyggnad så ska offerter tas och de mesta av kostnaderna ska redovisas. Är det en helt ny byggnad så kan man använda schablonkostnad. Vilket Ni än väljer så tänk på att ni måste ha lagringskapacitet för gödsel som är anpassad till alla djurplatser för att det ska godkännas.

Men varför detta merarbete och krångel? Tyvärr så har EU-kommissionen efter revision kommit med kritik och det är hur underlagen för besluten av investeringsstöd har hanterats som de inte är nöjda med. Därför ändrar Jordbruksverket reglerna och kan inte tillämpa de förenklingar som infördes år 2018. Det innebär att länsstyrelsen kommer att behöva kräva in mer underlag från de sökande gällande de i ansökan upptagna kostnadernas rimlighet, gällande såväl omfattning som prisnivå. För samtliga kostnadsposter som finns i ansökan ska länsstyrelsens handläggare motivera att dessa är rimliga, vilket är en väldigt svår uppgift utan bra underlag i ansökan. Det vanligaste sättet att visa kostnadernas rimlighet är genom likvärdiga offerter eller prisuppgifter från två olika leverantörer. Kan vara knepigt om man bygger och har många kostnader på löpande räkning.

Man kan få stöd upp till högst 40 procent av utgifterna. Länsstyrelserna har satt tak för högsta belopp olika och de varierar mellan 1 och 7 miljoner kronor, men många ges cirka 1 miljon kronor som mest.

Jag tycker absolut att ni ska söka stöd. Även om det är en del jobb så påverkar det ert företags lönsamhet och vid en satsning så är ofta likviditeten i företaget ansträngd.

Anna Törnfelt, Affärsrådgivare på Hushållningssällskapet Gotland

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland och Anna Törnfelt, affärsrådgivare på Hushållningssällskapet Gotland svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten