facebooktwittermail d

"Värsta fusket jag har sett under mina 30 år"

Bjärsjölagård

UPPDATERAD. Skånemejerier gör tvärtemot storebror Arla och skriver ner värdet på sina andelar i LRF.

"Det är logiskt eftersom vi inte kan få tillbaka våra pengar. Vi ska inte blåsa upp värdet i balansräkningen", säger Anders Rolfsson, ordförande i Skånemejerier ekonomisk förening.

Skånemejeriers föreningsstämma på torsdagen blev en lugn tillställning. Anständigt mjölkpris och omval över hela linjen gjorde att själva stämmoförhandlingen klarades av på mindre än en timme.

Enda voteringen avgjorde en motion om den framtida organisationen. Motionären Per Persson ifrågasatte om föreningen behöver hålla sig med ett fullmäktige eller om det, i ljuset av att medlemmarna blir allt färre, är dags att införa direktdemokrati där alla medlemmar ges rösträtt på stämman.

Men det var inte tiden mogen för ännu. Stämman avslog motionen med siffrorna 17 mot 6.

Inget direkt beslut om LRF-andelar

Frågan om värdet på LRF-andelar var inte uppe till direkt beslut. Redan för tre år sedan gjorde föreningsstämman ställningstagandet att under en femårsperiod skriva ner värdet på andelarna till noll. Inte för att man planerar att lämna LRF, utan för att andelarna inte kan återbetalas med mindre än att LRF likvideras.

Arla Foods har bestämt sig för att göra tvärtom och i stället ta med sin andel av LRF:s kapital i den egna balansräkningen.

Det kommenterade Skånemejeriers auktoriserade revisor Per Gustafsson från KPMG på stämman:

– Det värsta fusket jag har sett under mina 30 år i yrket. Jag skulle inte sova gott om natten om jag var revisor i Arla.

Miljoner i extra pristillägg

Vid halvårsskiftet har det gått fem år av det tioåriga leveransavtal som Skånemejerier ekonomisk förening har med Lactalisägda Skånemejerier AB. Affärsmodellen bygger på Arlas prissättning, men Skånemejerier ekonomisk föreningen betalar dessutom pristillägg baserat på avkastningen i föreningens finansiella tillgångar, främst provivabolaget. Under de fem år som gått har detta renderat medlemmarna pristillägg på 545 miljoner kronor.

Anders Rolfsson tror på ytterligare fem framgångsrika år och sedan är det en gemensam ambition att avtalet med Lactalis ska förlängas. Just nu är det uppåt på mjölkprismarknaden.

– Vår bedömning är att det blir en mer stabil prisbild framöver. Vi faller inte tillbaka till de nivåerna vi sett de senaste åren. Det finns inga länder som ökar sin produktion, men vi har en global efterfrågeökning på två procent om året, säger han.

ATL har sökt Arla Foods för en kommentar till Per Gustafssons uttalande. Företagets presschef Erik Bratthall svarar så här:

– Vi kan inte kommentera en revisor i Skånemejerier. Det uttalandet får stå för honom.

Skånemejerier ekonomisk förening

Skånemejerier ekonomisk förening säljer medlemmarnas mjölk till Skånemejerier AB, som ägs av franska Lactalis. Föreningen har ett tioårigt avtal om mjölkleveranserna.

2016 hade Skånemejerier 388 mjölkleverantörer som tillsammans sålde 428 634 ton mjölk till Skånemejerier AB.

Det genomsnittliga priset till producent var under året 2,93 kronor kilot för konventionell mjölk och 4,54 kronor kilot för ekomjölk.

PREMIUM: Arla låter LRF-innehavet lyfta vinsten