facebooktwittermail

Ramadan allt viktigare högtid för svenska producenter

Den muslimska högtiden ramadan har blivit viktigare för svenska livsmedelsproducenter. Men fortfarande finns potential för merförsäljning.

Årets ramadan inleddes 13 april och pågår till onsdag 12 maj. Perioden innebär fasta från gryning till solnedgång men också mat och gemenskap då fastan bryts för dagen. Högtiden avslutas sedan med en tre dagar lång fest: Id al-fitr. Enligt den senaste undersökningen från branschorganisationen Svensk Handel har ramadan i Sverige gått från att omsätta 1 miljard kronor 2011 till en omsättning på 1,5 miljarder kronor 2015 i dagligvaruhandeln.