facebooktwittermail d

Varningar om elbrist nonchaleras

Att lita på vind och sol är lika fåfängt här som i Tyskland skriver Einar Fjellman i sin debattartikel.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Tyskland ska stänga ner all kraftproduktion med kärnenergi till 2022. Det är lag på det men oroliga röster höjs över hur bortfallet av el ska ersättas. Hittills har förnybart gällt som det självklara valet, nu svävar elbranschen själv på målet.

I en artikel på Second Opinion den 19 juni med rubriken ”Eftertankens kranka blekhet når Tyskland” citeras Stefan Kapferer, ordförande i BDEW, det förbund som samlar majoriteten av tyska energi- och vattenverksamheter.

Kapferer hänvisar till den effektbrist som hotar efter nedstängningen av all kärnkraft och säger: ”Förbundsregeringen måste snarast presentera incitament som gör att nybyggnad av ersättningskraftverk kommer igång.” I klartext: Branschen måste få stöd för att bygga nya fossileldade kraftverk, i realiteten med gas.

Sverige befinner sig i en situation som är snarlik Tysklands. Den 21 december 2017 kunde energiminister Ibrahim Baylan läsa ett uttalande i Dagens Industri av Svenska Kraftnäts (SvK) driftchef Erik Ek: ”Om det blir en tioårsvinter så klarar vi inte elförsörjningen av egen kraft, även om alla tillgängliga kraftverk går för fullt.” Elbrist hotar alltså, om vi inte kan importera och den dag vi lägger ner ytterligare kärnkraft förvärras naturligtvis situationen.

Den 11 april i år genomförde SvK ett kund- och intressentmöte. Där deltog bland andra energiministern och där fick han av SvKs chef för energianalyser Hilda Dahlsten höra Erik Eks varningar en gång till, nu med siffror. Om tre år kommer effektbalansen att ha försämrats med över 2 000 megawatt (MW) och vid en normalvinter ligga på minus 1 500 och vid en tioårsvinter på minus 3 000 MW.

Det är alarmerande siffror. 1 000 MW motsvarar ungefär effekten i Harsprånget, vårt största vattenkraftverk.

SvK varnar men energiminister Baylan bryr sig inte, han är i stället förvånad över den oro för effektbrist som nu har väckts. Vi har ju en energiuppgörelse! Vi kommer att klara detta genom att sätta in ”rätt åtgärder”, allt kommer att ordna sig, är hans sorglösa besked (Second Opinion 21/6). Vilka åtgärder dessa är förblir oklart och tills vi får klarare besked får energiministern finna sig i att bli misstrodd.

Tyskland kommer att bygga ut gaskraften, vad ska Sverige bygga ut? Att lita på vind och sol är lika fåfängt här som i Tyskland. Säker elförsörjning blir en allt hetare potatis för regeringen inför valet i höst.

Einar Fjellman

Liberalerna Ängelholm

Fotnot: Energiminister Ibrahim Baylan har erbjudits replik men avstår.