facebooktwittermail

Varning för straffskatt på svensk landsbygd

När riksdagen i vår tar ställning till skattepolitiken finns förslag från oppositionspartierna om att återinföra gödselskatten. Det vore i så fall ett tufft besked till våra jordbrukare och i all praktik straffskatt på svensk landsbygd som behöver färre - och inte fler - bördor för att utvecklas.

Jordbruket är en viktig näring för Sverige. Våra jordbrukare producerar mat med hög kvalitet och har även en nyckelroll i arbetet med att förbättra miljön.

Vi vet också att jordbrukets råvaror är viktiga till exempel för en framtida ökad produktion av biodrivmedel. Det är därför olyckligt att Socialdemokrater och Miljöpartister lägger fram förslag som riskerar att försvåra för det svenska jordbruket.

Vad gäller gödselskatter vet vi att miljöeffekten är ytterst begränsad. Skattens effekt blir snarare en straffskatt riktad mot en specifik yrkeskategori. Vi vet att gödselmedelsskatten försämrar de svenska jordbrukens konkurrensvillkor utan att användandet av gödselmedel minskar nämnvärt.

Straffskatten motverkar ambitionen att ge svenska lantbrukare samma konkurrenskraft som kollegorna i Europa. En återinförd gödselskatt är i ljuset av detta fel väg att gå.

I stället bör vi söka oss mot lösningar som lättar på bördorna och ger det miljövänliga svenska jordbruket förutsättningar att utvecklas och att företagande på landsbygden växer och att jobben blir fler i hela landet.

Moderaternas utgångspunkt är tydlig. Säger man sig ha en politik för att hela Sverige ska leva, då måste man förmå att stå bakom denna ambition även när det gäller faktisk politik. En straffskatt på svenskt jordbruk är fel vägval. I stället måste vi våga ta nya grepp och Alliansen har genomarbetade strategier för hur detta ska gå till.

I landsbygdsprogrammet för 2007 - 2013 satsas 35 miljarder kronor för att miljöanpassa det svenska jordbruket, förbättra konkurrenskraften och utveckla landsbygdsföretagandet.

Alliansen och Moderaterna vill dessutom utveckla den svenska småskaliga livsmedelsproduktionen vilket ger möjlighet för företagen inom jordbruks- och livsmedelssektorn att växa.
Vi satsar särskilt på satsningen Sverige - det nya matlandet, som syftar till ökad export av svenska varor och extra support för småskalig produktion, ekologiskt odlad eller närproducerad mat.
Alliansen och Moderaterna arbetar också för att tullar och hinder ska tas bort så att svensk mat kan säljas över hela världen.

Svensk landsbygd ges bäst förutsättningar att växa och vitaliseras med en politik som vill uppmuntra jordbruk, företagande och nya jobb i Sverige. Förslag från oppositionspartierna om ett återinförande av gödselskatten vore ett steg i fel riktning för det svenska jordbruket.
Vår landsbygd förtjänar bättre än en återinförd gödselskatt.

Henrik von Sydow (M)
ordförande i riksdagens skatteutskott