facebooktwittermail

Varning för fågelinfluensa utfärdad

Utbrott av högpatogen fågelinfluensa utmed flyttfågelrutter förebådar ankomst av smittan till Europa, varnar EU:s smittskyddsmyndighet.

EU:s smittskyddsmyndighet, ECDC, manar till extra uppmärksamhet i fjäderfäproduktionen.
EU:s smittskyddsmyndighet, ECDC, manar till extra uppmärksamhet i fjäderfäproduktionen.

Både vilda fåglar och tamfåglar med högpatogen fågelinfluensa har hittats i västra Ryssland och Kazakstan. Det är platser som ligger på vägen för fåglar på höstflytt västerut och vid tidigare utbrott i regionen har smittan spridits till främst norra och östra Europa, skriver EU:s smittskyddsmyndighet, ECDC, i ett pressmeddelande.

Myndigheten uppmanar alla EU-länder att skärpa biosäkerheten i fjäderfäproduktionen och att vara uppmärksamma på misstänkta fall bland vilda och tama fåglar. Risken för att allmänheten ska smittas av högpatogen fågelinfluensa är mycket låg.