facebooktwittermail d

Flerårskontrakt kan bli fälla för odlare

Det finns risker med att teckna fleråriga leveranskontrakt på sockerbetor, varnar Betodlarna. Ett utökat förbud mot neonikotinoider i EU kan drastiskt förändra betodlingen.