facebooktwittermail d

Varnas för giftiga larver

UPPDATERAD. Nu varnas djurägare i Halland för starkt giftiga larver som kan döda betande djur.

Larverna i tusental av blåsvart björkstekel upptäcktes i ett villaområde intill Haverdal i Halmstad. Larverna är mycket giftiga och det finns risk att betande djur kan få i sig dem.

Giftet – lophyrotomin – är närbesläktat med det gift som finns i vit och lömsk flygsvamp. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ger rådet att inte ha betande djur i hagar med björkbestånd under augusti och september om man misstänker att björkstekel finns i området. Under just dessa månader lämnar larverna träden för att gräva ner sig i marken för att övervintra. Då kan det bli stora mängder larver på marken som djur som betar kan få i sig. Giftet ger leverskador.

Kom in 2002

Arten vandrade in i Sverige 2002 då den upptäcktes i Falsterbo. Sedan har den spridit sig upp genom Skåne. Utanför Sjöbo kan Niklas Johansson beskåda larvernas härjning:

– Jag flyttade hit i höstas och grannar har berättat att det är stora problem. Larverna har ätit ren träden, säger Niklas Johansson till ATL.

I Halland är det första gången den nu noterats i länet.

"Sannolikt finns den nu på flera platser då den lyckats ta sig över Hallandsåsen. Förekomsten i länet är säkert fortfarande sällsynt men det kan vara bra att känna till att arten nu finns och de problem den kan orsaka", säger reservatsförvaltaren Mikael Larsson i ett pressmeddelande.

Dödade får

Även i Småland har björkstekeln hittats i Vittaryd. Men hittills har inga larver hittats. Men det går inte att utesluta att de steklar som upptäcktes också kan ha lagt ägg.

– Det är bara en tidsfråga innan den har etablerat sig i Småland, säger Gunnar Isacsson, insektsexpert på Skogsstyrelsen, till Smålandsposten.

I Sverige finns bara noterat ett dödsfall hittills; en hundvalp som dog i Skåne förra året.

Däremot har flera dödsfall bland får inträffat i Danmark. Bland annat 1984 när ett 50-tal får dog.

Känn igen larven

Blåsvarta björkstekelns larver är 1,5 – 2,5 centimeter långa, gula med svarta längsgående ränder. Larverna har tre par kraftiga svarta bröstfötter samt små bukfötter på undersidan av resten av kroppen. Den påfallande färgteckningen är en varningssignal som annonserar dess giftighet. Därför undviker fåglar att äta dem. Varningsfärgerna fungerar bäst när de sitter många tillsammans, så därför förekommer de alltid i stora grupper.

Den fullvuxna björkstekeln är blåsvart, 1-1,5 cm lång och flyger ganska långsamt över gräset och i björkkronorna. Den svärmar i juni och lägger äggen inuti björkens bladkanter, som får en liten bula över varje ägg.

Stekeln är svår att bekämpa. På trädgårdsmark kan man möjligen bevattna med något systemiskt gift som gör björkbladen giftiga för larverna. Giftet bör i så fall spridas när larverna är små i början av juli.

Källa: Skogsstyrelsen