facebooktwittermail d

Värna självständig rådgivning utan säljintressen

Rådgivarens roll håller på att förändras. Digitalisering, ökad byråkrati och hård konkurrens ställer helt nya krav på dagens och morgondagens rådgivare. Men självständig och oberoende handledning blir aldrig omodern, skriver Jesper Broberg, förbundsdirektör vid Hushållningssällskapet i sin krönika.