facebooktwittermail d

Värna om mejeriernas mångfald

Mjölkhantering och mjölkförädling rationaliserades och centraliserades under nästan hela 1900-talet, och det verkade vara en oundviklig process. Men trenden har vänt och antalet mejerier ökar varje år, och det finns nu över 100 i Sverige.

Det går att dra paralleller med bryggerinäringen. Efter en enorm rationaliseringsvåg och stordrift ökar nu antalet små bryggerier snabbt. Även där börjar lantbrukare ta för sig och starta mikrobryggerier.

I tisdagens ATL uppmärksammade vi bland andra det dalsländska mejeriet Dalsspira, som är ett intressant exempel på hur tillväxten kan gå till. Med över tio års erfarenhet från att driva getmjölksmejeri planerar nu Dalsspira att etablera sig även på komjölksidan.

Ett annat sätt är att börja ny mejeriverksamhet är med vidareförädling av den egna mjölken på gården. Det kräver både kunskap och kapital. Inte minst det senare kan vara svårt att skaffa om man redan har en belånad mjölkbesättning.

Dalsspira, som har varit igång över ett decennium, har kunnat lösa kapitalfrågan genom emission och siktar att ta in mer kapital genom en börsintroduktion. Den vägen är svår att ta för den nystartade, men på en lokal marknad kan det finnas andra knep. Befintliga och blivande kunder och andra intresserade kan bjudas in och bidra genom så kallad crowdfunding. Det är en växande trend.

Det är en styrka om man kan smyga igång sitt mejeri utan att ta alltför stora risker.

Den överenskommelse som Arla har med sina leverantörer ger dem möjlighet till så kallad splitleverans, att de kan sälja eller förädla en del av sin mjölk genom andra kanaler. Däremot är Arla tvunget att ta emot all mjölk som medlemmarna vill sälja till Arla.

Bakgrunden till denna asymmetriska uppgörelse är krav från våra konkurrensvårdande myndigheter. Arlas ordförande Åke Hantoft har tidigare uttalat i ATL att han vill ha en översyn av dessa krav.

Visst, det är belastande för Arla att som i detta fall ha större skyldigheter än rättigheter. Men lyft till ett högre plan kan det vara bra för det svenska jordbruket.

Arlas styrka ligger i produktutveckling i stor skala och att täcka den internationella marknaden, inte att lyfta det lokala perspektivet. Med tanke på att världsmarknaden är inne i en mjölkvarornas lågkonjunktur och att intresset för svenska kor och svenska bönder ökar – i alla fall i Sverige – så är utvecklingen av små mejerier inte konstig.

Hantoft har sagt att han inte har något emot möjligheten till splitleverans för etablering av gårdsmejerier och lokal försäljning, det är de stora konkurrenterna han vill stoppa. Hoppas han står fast vid det även när de nya företagen växer till sig. Mångfalden är bra för hela branschen.