facebooktwittermail

Varmt år gav exportnetto av träpellets

Ett varmt 2020 gjorde att den svenska efterfråga på bränslepellets sjönk. Det medförde en nettoexport av pellets för först gängen på över tio år.

Låg inhemsk efterfrågan under fjolåret gav en nettoexport av bränslepellets för första gången på minst tio år.
Låg inhemsk efterfrågan under fjolåret gav en nettoexport av bränslepellets för första gången på minst tio år. FOTO: HÄRJE ROLFSSON

Både 2019 och 2020 var medeltemperaturen i Sverige högre än under ett normalår, vilket i sin tur påverkade efterfrågan på bränslepellets. I till exempel Mälardalen minskade värmebehovet jämfört med ett normalår med 7,2 procent 2019 och med 17,6 procent under 2020.