facebooktwittermail d

Transporter utsätts för lagkrock – riskerar djurens hälsa

Trots att djur som förs till slakt ska skonas från onödigt lidande händer det att djuren skadas eller dör under transporttillfället. Värst är det på sommaren då djuren drabbas av värmestress.

Lagkrock och dåliga förutsättningar i transportbilar är bidragande orsaker, menar de som ATL talat med.