facebooktwittermail d

Värmen fick insekter att föröka sig snabbare

(TT)

Den varma sommaren har resulterat i att insekter som normalt förökar sig med bara en generation per år, i stället hunnit med två. Konsekvenserna för skogs- och jordbruket kan bli förödande, varnar forskare.

Den varma sommaren gjorde att skånska flicksländor hann föröka sig med två generationer i stället för som normalt bara en. Om insektssäsongen förlängs på grund av klimatförändringar kan det få förödande konsekvenser för jord- och skogsbruk, varnar forskare.
Den varma sommaren gjorde att skånska flicksländor hann föröka sig med två generationer i stället för som normalt bara en. Om insektssäsongen förlängs på grund av klimatförändringar kan det få förödande konsekvenser för jord- och skogsbruk, varnar forskare.

Det varma vädret har inte bara resulterat i torka, vattenbrist och svåra skogsbränder. Småkrypen har också påverkats. I Skåne har insekter som normalt bara förökar sig med en generation per år plötsligt hunnit med två.

– Vi studerar flicksländor och för första gången någonsin har vi sett att en del av dem hunnit producera en andra generation under nära nog naturliga förhållanden och i utomhusmiljö. Normalt tar det knappt ett år från vuxen till vuxen, men den här sommaren och på grund av det varma vädret har det bara tagit ett par månader, säger Erik Svensson, professor i zoologisk ekologi vid Lunds universitet.

Dramatiska konsekvenser

Om det är så att insektssäsongen förlängs på grund av klimatförändringarna kan detta få dramatiska ekologiska konsekvenser.

– Det finns studier från Nordamerika som visar att barkborren där helt plötsligt börjat föröka sig med två generationer per år, i stället för en. Barkborren finns även i Sverige och om samma sak händer även här skulle det kunna få förödande konsekvenser för skogsbruket. Man kan också tänka sig problem för jordbruket, om skadeinsekterna blir fler, säger Erik Svensson.

De aktuella experimenten genomfördes i stora utomhusburar som ska efterlikna den naturliga miljön på Stensoffa ekologiska fältstation, strax utanför Lund. Men egentligen var forskarna ute efter att studera något helt annat.

– Planen var att larverna skulle ta ett år på sig att utvecklas, vilket är det normala, men några blev klara på bara en till två månader, vilket helt klart var en överraskning. Tidigare har vi bara sett det här i laboratoriet under artificiella förhållanden, aldrig utomhus. Insekter är värmekänsliga och om det är varmt speedas hela livscykeln upp. Både tillväxt och utveckling går snabbare, säger Erik Svensson.

Från söder

Enligt forskarna tyder resultaten på att insekter har en plasticitet vad gäller reproduktion och tillväxt.

– För 10 000 år sedan var Sverige täckt av is. Flertalet av våra insekter har sedan dess vandrat in söderifrån, från varmare länder där det är mycket vanligare att de förökar sig med två eller fler generationer per år. På grund av vårt kallare klimat stängde de av den här möjligheten och började föröka sig med en generation i stället. Men om de här varma somrarna fortsätter kan man tänka sig att den här "avstängningen" upphävs så att det blir vanligare med två generationer, säger Erik Svensson.

LÄS OCKSÅ: Risk för ökade angrepp i brandskogen först nästa år

LÄS OCKSÅ: Baggarna knäckte ekoraps

Fakta: Flicksländor

Flicksländor är en typ av trollsända. Trollsländor fanns redan långt före dinosauriernas tid och kunde då bli betydligt större än i dag.

Trollsländor har fyra vingar som är mer eller mindre genomskinliga. Trollsländor är rovdjur som lever av andra insekter som de fångar i luften med benen. Larverna lever i vatten av grodyngel, fiskyngel och insekter. De trollsländor man ser flyga vid vatten är ofta de blå flicksländorna.

Källa: Nationalencyklopedin