facebooktwittermail d

Värmebölja och torka i södra Europa

Vattenransonering i Italien på grund av torka och ovanligt tidig värmebölja i Spanien. Enligt forskare är det här något vi behöver vänja oss vid.