facebooktwittermail d

Värme och torka ökade fångster av granbarkborrar

Det varma och torra vädret har lett till att fångsterna av granbarkborrar ökat något under vecka 32, enligt en uppdaterad rapport.