facebooktwittermail d

Pionjäranläggning invigd – Ministern: ”Bäst i världen”

Södras fabrik för biometanol visar att det går att kombinera den livsnödvändiga klimatomställningen med ekonomiskt hållbar tillväxt. Det ansåg näringsminister Ibrahim Baylan i samband med invigningen i Mönsterås.

Investeringsbeslutet på drygt 100 miljoner kronor togs 2017, hösten 2019 började inkörningen och i februari i år gick den första leveransen av biometanol från Södras fabrik i Mönsterås. Men först häromdagen var det dags för den officiella invigningen som direktsändes över webben. Och där var det politikertätt: EU-parlamentarikerna Fredrick Federley (C), Jytte Guteland (S), Jessica Polfjärd (M) samt näringsminister Ibrahim Baylan (S) deltog samtliga via länk, och var alla överens om att Södra med sin fabrik går i bräschen för klimatomställningen.

– Bäst i världen, sa Ibrahim Baylan om den egenutvecklade tekniken som Södra har världspatent på, och fortsatte:

– Skogen har länge spelat en viktig roll för Sverige och det bästa vi kan göra som land är att omställningen är möjligt att göra. Och det tror jag inte går utan att ta till vara restprodukter för energianvändning. Södras satsning visar att det går att kombinera den livsnödvändiga klimatomställningen med ekonomiskt hållbar tillväxt.

Samtidigt kunde EU-parlamentarikerna intyga att kommersiell produktion av biometanol ligger så långt i framkant att den typen av möjligheter inte riktigt tagit plats i den politiska diskussionen i Bryssel ännu.

Jättemarknad

Men det är ingen lite marknad Södra ger sig in på. Den globala marknaden för metanol uppgick i fjol till 90 miljoner ton, vilket gör det till en av världens viktigaste kemikalier. Produktionen i Mönsterås är mer blygsam, drygt 5 000 ton per år, å andra sidan är den unik genom sitt ursprung.

– För Södras nästan 53 000 familjeskogsbrukare är det här symbolen för vad de håller på med, hållbart brukande i skogen. Virket går genom den här klimatneutrala fabriken och blir pappersmassa, och sen plockar vi ut extraprodukter på energisidan: Grön el, pellets, fjärrvärme och nu den här världspatenten med biometanol. Det känns jättebra, sa Lena Ek, Södras ordförande.

Södras biometanol

Metanol uppstår spontant i massaprocessen när veden reagerar med kokkemikalierna. Råmetanolen måste sen raffineras och Södra gör det i en egenutvecklad sjustegsprocess där svavel, aceton, etanol och kväve tas bort.

Södras första leverans av biometanol gick till danska Emmelev A/S som tillverkar biodiesel från lokalt odlad raps. Tidigare har fossil metanol varit en insatsvara i tillverkningen, men det har nu kunnat ersättas med Södras biometanol.

Utöver som biobränsle används metanol till exempel i färger, plaster, lösningsmedel, bildelar, byggmaterial och inom läkemedelsindustrin.