facebooktwittermail

Världens största organism på väg att dö

Den största och sannolikt äldsta, levande varelsen på jorden är på väg att dö, enligt ny forskning. Aspskogen Pando i USA täcker ett område av runt 43 hektar och väger miljontals ton.

– Den har frodats i tusentals år och nu faller allt ihop under vår vakt, säger Paul Rogers, ekolog på Utah State University.

Skogen Pando i den amerikanska delstaten Utah är en enda individ bestående av tiotusentals träd. Forskning visar att skogen nu håller på att krympa och riskerar att dö.
Skogen Pando i den amerikanska delstaten Utah är en enda individ bestående av tiotusentals träd. Forskning visar att skogen nu håller på att krympa och riskerar att dö.

Pando, som betyder ”jag sprider mig” på latin, är en skog med runt 47 000 amerikanska aspar som alla har identiska gener och delar rotsystem. De är kloner som härstammar från ett hanträd som först slog rot i den amerikanska delstaten Utah för tusentals år sedan. Sammanlagt bedöms Pando, som också går under namnet ”The trembling giant” - Den darrande jätten – väga nästan sex miljoner ton och är därmed världens största levande organism.

”Som en stad full av 87-åringar”

En forskningsrapport från Utah State University visar att Pando håller på att krympa och riskerar att dö. Forskningen är baserad på flygfoton tagna under 72 år. Enligt studien, publicerad i tidskriften Plos One, sker inte någon föryngring utan stora delar av skogen saknar unga och medelålders träd.

– Om det här var en samling människor skulle det vara som en hel stad på 47 000 invånare där bara 85-åringar bodde, säger Paul Rogers till New York Times.

Kan bli enorma individer

Asp kan fortplanta sig genom att skjuta upp flera skott ur samma rotsystem. De nya skotten bildar då nya stammar men är en och samma individ. Det finns många stora aspsystem i Nordamerika och bergen i delstaterna Colorado och Utah är kända för sina aspskogar. Ingen av dessa är dock så enorm som Den darrande jätten.

Orsaken till att Pando håller på att dö tror forskarna är en kombination av betande djur och intrång från människor. Både vilda djur och boskap äter upp de unga skotten och förhindrar då Pandos föryngring.

För att rädda den pågår nu arbete med att inhänga delar av aspskogen för att på så sätt hindra djur från att beta.