facebooktwittermail d

Världens största handelsavtal i hamn

Kanadas skyddade jordbruk öppnas för import. Men bönderna ska kompenseras.

Förhandlingarna som har pågått de senaste fem åren omfattar USA och elva andra länder kring Stilla Havet. Handeln med mejeriprodukter var en av de mer svårlösta knutarna.

- I mitt lands fall avslutades mejeriförhandlingarna klockan fem i morse, sa Nya Zeelands handelsminister Tim Groser vid den presskonferens i Atlanta i USA som hölls några timmar senare.

Nya Zealand, som står för 2,5 procent av världens mjölkproduktion men en tredjedel av den internationella handeln, har hela tiden haft öppnade mjölkmarknader som ett viktigt mål. Det har oroat bland annat kanadensiska lantbrukare, som hittills varit relativt skyddade från världsmarknaden.

Marknaden öppnas

Nu öppnas den kanadensiska marknaden, men inte i den grad som de mest pessimistiska befarat. Import motsvarande ungefär 3,25 procent av landets mejeriproduktion ska släppas in, enligt CBC News. Motsvarande siffror för ägg är 2,3 procent, kyckling 2,1 procent och kalkon.

Vinster för det kanadensiska jordbruket görs på att tullarna på att exportera nötkött till Japan sänks från över 38 procent till 9 procent om 15 år. Tullarna på raps och träprodukter sänks också inom frihandelsområdet.

Stöttats med tullar

Kanadas lantbruk har stöttats med tullar och kvoter, men inte med statliga direkta inkomststöd. I och med det nya handelsavtalet ska 4,3 miljarder dollar betalas ut under 15 år i bland annat inkomstgarantier, för att kompensera bönderna för det sänkta marknadsskyddet.

Den kanadensiska handelsministern Ed Fast hävdade vid presskonferensen att handelsavtalet inte riskerar några jobb.

- Jag ser inga jobbförluster. En del branscher kommer att behöva anpassa sig.

Världens största

Avtalet, kallat Transpacific Trade Pact, eller TPP, omfattar USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Australien, Vietnam, Chile, Malaysia, Mexiko, Peru, Brunei och Singapore. Det är världens största, omfattande 40 procent av den globala ekonomin. För EU:s del betyder avslutade TPP-förhandlingar att USA kan ägna mer av sin energi åt förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal med unionen.