facebooktwittermail d

Världens snabbast växande träd på väg till Sverige

Världens snabbast växande trädslag ska ge svenska markägare nya affärsmöjligheter inom klimatkompensation.

Efter tre år kan paulownia ha en diameter på 38 centimeter, under perfekta omständigheter.
Efter tre år kan paulownia ha en diameter på 38 centimeter, under perfekta omständigheter. FOTO: PAULOWNIA GERMANY

Det svenska företaget Klimatskoga har som affärsidé att svenska hushåll och företag ska klimatkompensera sig i Sverige, genom plantering av snabbväxande lövskog på ickeproduktiv mark.