facebooktwittermail d

"Världens modernaste såglinje" tar form

Norra Skogsägarna har nått en milstolpe vid investeringarna i Sävarsågen - uppstart av såglinjen. Till årsskiftet installeras den nya skiktröntgen, och slutresultatet ska bli världens mest moderna såglinje.

Under veckan har de 1 000 första stockarna rullat genom den nya såglinjen i Sävar såg. Linjen är det andra steget av tre i ett investeringspaket på sammanlagt 140 miljoner kronor. Under förra året byggdes ett nytt sågintag, i år alltså en ny såglinje och vid årsskiftet börjar installationen av den nya skiktröntgen.

– Vi rullar på ganska mycket enligt uppkörningskurvan, planerna håller än, säger Johan Fredriksson, projektledare på Sävar såg.

Ett bra år

Trots den omfattande ombyggnaden har sågningen kunnat fortsätta i stort sett som normalt, en stor fördel under ett år med bra efterfrågan och priser.

LÄS MER: Ökade avverkningar efter prishöjningar

– Vi stod stilla i fyra veckor under sommaren, men vi brukar alltid ha några veckor sommarstopp för att bland annat renovera pannan. Dessutom såg vi till att såga extra före stoppet.

Ökad hastighet

Med den nya bandsågslinjen kommer både utbyte och hastighet att öka. Matningshastigheten blir 150 meter per minut och utbytet, det vill säga den andel av stocken som blir plank och bräder, ökar från 52 till 54 procent, bland annat tack vare de nya bandsågarnas extra tunna sågsnitt.

– Vi brukar räkna med att varje procents ökning av utbytet innebär cirka 3 miljoner kronor per år, kommenterar Johan Fredriksson.

PREMIUM: Ingarps virke stomme i byggboomen

Väldens modernaste såglinje

Produktionen ligger nu på 200 000 - 210 000 kubikmeter per år, och någon större volymökning planerar inte Norra Skogsägarna.

– Vi går upp till kanske 220 000 - 230 000 kubikmeter. Vi siktar på att öka värdet och utbytet istället för att bulka fram volym, det är vår strategi.

En viktig del i den strategin är den nya skiktröntgen, eller datortomografen. Utrustningen gör det möjligt att se hur stocken ser ut inuti och med hjälp av det såga upp den så att största möjliga värde tas till vara. Sävarsågen blir först i välden med att låta tomografen direkt styra sönderdelningsprocessen, vilket enligt Norra Skogsägarna sammantaget kommer göra det till världens modernaste såglinje.