facebooktwittermail d

Världens lager av vete växer

Världens lager av vete och oljeväxter höjs i det amerikanska jordbruksdepartementets rapport.

Det amerikanska jordbruksdepartementet USDA sänker förväntingarna på både lager och produktion av vete i USA säsongen 2015-2016 jämfört med förra månaden. Däremot höjs båda posterna för världen. Den globala produktionen av vete skrivs upp till 732,8 miljoner ton med höjningar för framför allt Kanada, Australien och EU. Världens utgående lager höjs med 1,9 miljoner ton till 228,5 miljoner ton.

Mindre majs

Världens produktion av majs sänks med 5,5 miljoner ton med reducerade prognoser bland annat för Ukraina, Argentina och Indien.

Mer oljeväxter

Produktionen av oljeväxter sänks för USA. Skörden av sojabönor uppskattas till en lägre nivå på grund av att den skördade arealen minskats.

För världen totalt skrivs prognosen för oljeväxterna istället upp med 3,9 miljoner ton till 531 miljoner ton på grund av högre skördar av sojabönor, raps, solros och jordnötter. Skörden av sojabönor sätts till rekordhöga 320,5 miljoner ton.

Utgående lager av oljeväxter höjs med 1,4 miljoner ton.