facebooktwittermail d

Varje lodjursrevir kostar 1,5 miljoner

Varje nytt lodjursrevir sänker priset på jaktarrendet med 16 procent. Det visar en ny studie från SLU och Södertörns högskola.

Lodjur på brandområdet i Västmanland. Arkivbild.
Lodjur på brandområdet i Västmanland. Arkivbild. FOTO: LÄNSSTYRELSEN VÄSTMANLANDS LÄN

Forskare från SLU och Södertörns högskola har undersökt 43 kommuner i södra Sverige och Mälardalen för att se hur jaktarrendena påverkas av etablering av lodjursrevir.

Resultatet visar att den samlade avskjutningen av rådjur, dovhjort, vildsvin och älg minskar i genomsnitt med 17 procent när ytterligare ett lodjursrevir etableras i kommunen. Detta leder i sin tur till att priset på jaktarrenden i kommunen minskar med 16 procent. Den genomsnittliga årliga värdeminskningen för markägarna uppgår då till 1,5 miljoner kronor.

Minskad avskjutning

Som möjliga orsaker till sänkta arrendepriser vid lodjursetableringar anger forskarna minskad avskjutning av vilt, ökad skaderisk för jakthundar samt jägarnas värdering av rovdjursförekomst på jaktmarken.

I det område som forskarna studerat finns även varg, men så få att det inte går att dra några slutsatser om hur de påverkar arrendepriserna.