facebooktwittermail d

Varierade fångster av granbarkborrar i landet

Under vecka 30 varierade vädret vilket ledde till att fångsterna varierade. Det kommer främst från den sydöstra delen av landet in rapporter om nyangripen granskog.