facebooktwittermail d

Vargjakten hotas av juridiken

Förvaltningsrätten kommer att få ta beslutet om licensjakten på varg alls blir av i vinter.

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Svenska Rovdjursföreningen har tidigare överklagat licensjakten på 46 vargar som länsstyrelser i Mellansverige beslutat om.

– Jakten omfattar en så stor andel av populationen att detta i sig innebär ett brott mot undantagsreglerna i jaktförordningen samt art- och habitatdirektivet, säger Jan Bergstam på Svenska Rovdjursföreningen.

Han får mothugg av Anders Wetterin jakt- och viltexpert på LRF.

– Det måste finnas en licensjakt, för annars kommer man aldrig att kunna reglera antalet vargar.

Snabbt avslag

Naturvårdsverket avslog snabbt överklagandena. Och enligt jaktförordningen går verkets beslut inte att överklaga i domstol.

Men nu har Högsta förvaltningsrätten slagit fast att Naturvårdsverkets beslut ändå ska gå att överklaga med hänvisning till EU-rätten. Och det tänker Svenska Rovdjursföreningen göra.

Förvaltningsrätten får nu ärendet på sitt bord och ska besluta om eventuell inhibition, alltså att jakten inte får börja förrän dom fallit. Och eftersom de licensjakter som hittills prövats rättsligt förklarats olagliga, så tror Jan Bergstam att det blir så den här gången också.

– Jag tror att möjligheterna att vinna är goda, säger han.

Tog 22 dagar

Det är alltså ännu en öppen fråga om det blir licensjakt efter 46 vargar i Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland och Gävleborgs län som planerat med start den 2 januari.

Vid förra licensjakten i januari i år sköts 44 vargar i Värmland, Dalarna och Örebro län. Tack vare att man använde hund i jakten och att det var fin spårsnö så tog det bara 22 dagar innan alla vargar var skjutna. Men det är inte säkert att den planerade licensjakten går lika lätt som i vintras.

– Nej, skulle det vara snöfritt i Mellansverige under perioden, då är det svårjagat, säger Anders Wetterin.