facebooktwittermail d

Vargärende mot Sverige läggs ned

Efter ändringarna i jaktförordningen lägger EU-kommissionen ned ett av överträdelseärendena mot Sverige.

Sedan det åter blivit möjligt att överklaga beslut om jakt på varg till vanlig förvaltningsdomstol har EU-kommissionen lagt ned ett av de två ärenden som kommissionen drivit mot Sverige i vargfrågor.

EU-kommissionen var mycket kritisk mot den tidigare överklagandeordningen där Naturvårdsverket var sista instans för den som ville stoppa beslut om jakt på varg.

Ändring av Alliansregeringen

Regeringen beslutade om ändringen i jaktförordningen i februari i år. Då hade den förkortade överklagandeprocessen varit i kraft i två jaktsäsonger. Den ändringen gjordes av Alliansregeringen för att lösa problemet med att överklagandeprocessen i sig stoppade jakt på varg.

För att både kunna leva upp till EU:s lagar, och få en ordning där överklaganden hinner hanteras innan jaktperioden är över beslutade regeringen i går om ändringar i jaktförordningen.

Omfattande handläggningsarbete

Med en deadline för när beslut om licensjakt ska vara klara, en koncentration av överklagandeärenden av jakt på de fem stora rovdjuren till Förvaltningsrätten i Luleå och en skrivning om att överklaganden av jakt på skyddade arter ska hanteras skyndsamt, hoppas regeringen att själva handläggningsarbetet inte längre ska stå i vägen för licensjakten.

Det andra ärendet, om den svenska licensjakten på varg, är fortfarande öppet.

LÄS MER: Nya ändringar i jaktförordningen beslutade