facebooktwittermail

Inga kaskadeffekter av varg i Skandinavien

Att vargen tar älgar kompenseras av minskad jakt. Totalt sett blir älgstammen därför lika tät i vargrevir som utanför och några minskade betesskador blir det inte, enligt ny forskning från SLU.

Inom projektet Skandulv samarbetar svenska och norska forskare för att studera vargstammen. Tre nya rapporter visar bland annat att förekomsten av varg inte ger några så kallade kaskadeffekter i Skandinavien.