facebooktwittermail d

Varg har dödat 37 får utanför Örebro

Länsstyrelsen i Örebro län har nu beslutat om skyddsjakt på varg i Tångeråsa. Vargen har dödat totalt 37 får i angrepp som skett vid tre tillfällen under perioden 11 juni till 22 augusti.

Området där vargattackerna skett ligger sydväst om Örebro och länsstyrelsen bedömer att risken för nya angrepp är stor.

Det är totalt 37 får som dödats eller skadats så illa att de måste avlivas. Senaste angreppet var i måndags.

Skyddsjakt på en varg gäller fram till sista september och jakten upphör om en varg skjuts före sista september.

När länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt utses en jaktledare.